Medlem til medlem

På denne siden kan du som medlem av Næringsforeningen gi tilbud til andre medlemmer. En medlemsfordel du raskt, enkelt og helt kostnadsfritt kan benytte deg av!

Er du medlem av Næringsforeningen – og ønsker å gi et tilbud til de over 1 000 øvrige medlemsbedriftene? 

Send oss: 
Logo (jpg/png) | 1-2 bilder  | Selgende overskrift | Kort om bedriften | En tekst som beskriver tilbudet 50-300 ord | Kontaktinfo | 

 

Det er viktig at dere som avsender har opphavsretten til bildene som sendes oss. Skulle vi i etterkant av publiseringen motta krav for brudd på loven om opphavsrett, tillater vi oss å viderefakturere dere som avsender. Lov om opphavsrett til åndsverk mv.: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2018-06-15-40

 

Send ditt materiell til simen.juvastoel@nfdr.no. Har du spørsmål så benytt samme mail, eller ring 974 16 766.