Personvernerklæring

Personvern, nettbasert behandling av personopplysninger
Denne personvernerklæringen gjelder for Næringsforeningen i Drammensregionens nettsider: nfdr.no. Næringsforeningen i Drammensregionen er behandlingsansvarlig for personopplysninger som samles inn på disse nettsidene.

Personopplysninger som behandles
Nettstedene samler ikke inn personopplysninger som fødselsdato- og personnummer, eller opplysninger om personlige betalingskort.
Eksempler på informasjon som innhentes:
• E-postadresse
• Fornavn og etternavn
• Firmanavn

Hvordan informasjon innhentes?
Nettstedene samler inn opplysninger gjennom skjemaer på våre nettsider. Det er frivillig å oppgi denne informasjonen. Hvis du velger å ikke oppgi personopplysningene, kan vi være forhindret fra å gi deg tilgang til produktet eller tjenesten.
Eksempel på skjema:
• Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post
• Innmelding som medlem på nfdr.no

Formålet med informasjonen som innhentes
• For å kunne sende relevant informasjon, og tilby en så god tjeneste ovenfor våre interessenter som mulig.
Vi oppretter profiler på bakgrunnen av informasjonen som innhentes, for å kunne tilby deg de mest relevante produktene og yte god service. Profilene baseres kun på informasjon som du frivillig gir oss, vi henter ikke inn informasjon for dette formålet fra tredjeparter.

Hvordan lagres informasjonen?
Informasjon for medlemsregistrering på nfdr.no lagres i vårt medlemsregister.

Hvordan slettes opplysningene?
Informasjon slettes på oppfordring ved å kontakte oss på post@nfdr.no eller ved egen «Log inn» på www.nfdr.no.

Utlevering av informasjon til tredjepart?
Personopplysningene deles ikke med utenforstående tredjeparter, men Næringsforeningen i Drammensregionen kan bruke underleverandører til å levere hele eller deler av nettsiden. Slike underleverandører kan behandle personopplysninger på vegne av Næringsforeningen i Drammensregionen.

Samtykke
Ved påmelding til å motta vårt nyhetsbrev eller annen relevant informasjon på e-post samtykker du til at vi kan kontakte deg basert på informasjonen du har levert fra deg, inntil samtykket trekkes tilbake.

Rettigheter
Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i personopplysningene som vi behandler om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting, sletting og begrensninger i behandlingen av personopplysninger i henhold til personopplysningsloven.

Hvor behandlingen av personopplysninger er basert på samtykke, kan du til enhver tid trekke samtykket tilbake.
Dersom du mener at Næringsforeningen i Drammensregionen ikke har overholdt dine rettigheter i henhold til personopplysningsloven, har du rett til å klage til den aktuelle tilsynsmyndigheten. Dette gjøres ved å sende klage til Datatilsynet, kontaktinformasjon er tilgjengelig på www.datatilsynet.no.

Kontaktinformasjon
Navn: Ceilie Bjørgan Brunsell
E-post: cecilie.brunsell@nfdr.no