Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge (USN) tilbyr studier og gjennomfører forskningsprosjekter som er tett knyttet mot næringsliv og offentlig sektor. Slik sikrer vi at studiene våre er relevante, og bidrar med verdifull innsikt og kunnskap til våre samarbeidspartnere. I tillegg til bachelor-, master- og doktorgrad tilbyr vi fleksible etter- og videreutdanninger for deg som ønsker å styrke kompetansen.
8 campuser // 4 fakulteter // 18 000 studenter // 1850 ansatte // over 300 studier
Universitetet i Sørøst-Norge
Ta kontakt
http://usn.no

Hovedpartnere

Drammens Tidende
PwC
Å Energi

Partnere

Axess
Advokatfirma Olafsen
Bane Nor Eiendom
DNB
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
Kirkens bymisjon
Lindbak
Los & Co
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Utleiepartner
Viken Fiber