Info til utstillere:

Utstillingen foregår onsdag 5. juni, og har gratis inngang for alle besøkende.
Dagen etter blir Innsiktsteltet transformert til faglig og festlig formål, og du som er utstiller på onsdagen har tilgang til både konferansen og festen torsdagen. Husk å holde av begge dagene!
Utforming av tildelt utstillerplass – tenk kreativt!
Utstillerplassen er ditt utstillingsvindu, og ditt bidrag til å løfte opplevelsen av Innsikt 2024 for de besøkende. Vi ønsker derfor å utfordre dere til å tenke nytt og annerledes når dere nå planlegger utstillingsplassen deres. Målet er å engasjere og aktivisere publikum! Bruk gjerne din samarbeidspartner på kommunikasjon til sparring og kreativ tenkning. Dersom dere ikke har det, kan vår Innsiktspartner Los & Co Drammen bistå med en god partnerpris på idéer til standplass og aktivisering.

Plassering


Oppdatert 24. april. Endringer kan forekomme.

Mål og spesifikasjoner
Én utstillerplass er 3 x (ca)1 m. Alle plasser har bakvegg, enten i form av solid teltvegg eller messevegg. Ta kontakt ved spesielle behov.

Messevegg:
- Høyde: 2,20 m
- Støttes opp av en 50-100 cm bred "utstikkervegg" på én side (2,2 m høy), som delvis skiller utstillerplassene (se røde streker)
- Tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape
- Messeveggene har en metallkant på toppen, over denne kan det hektes lettere markedsmateriell som flagg og plakater med f.eks en krok/bøyle. Alternativt stripses fast til skruer som stikker opp fra metallisten.

Teltvegg:
- Solid vegg. Vindu enkelte steder.
- Høyde: ca 2,95 m
- Tåler vanlig tape (må fjernes/vaskes bort dersom den etterlater spor). Kan også bruke maskeringstape under annen tape.

Strøm
Arrangør stiller med tilgang på strøm. Ett strømpunkt pr utstiller for lading av pc, tv-skjerm etc. Husk skjøteledning dersom behov. Ta kontakt dersom du har behov for strøm til mer strømkrevende apparater.

Utstyr til stand
Trenger du å leie skjermer eller annet teknisk utstyr? Ta gjerne kontakt med vår Innsiktspartner Show Teknikk. Se www.showteknikk.no.
For leie av ståbord, stoler og andre møbler anbefaler vi å kontakte Utleiepartner eller El & Messeservice. Se www.utleiepartner.no og www.elms.no.

Internett
Det er tilgang på trådløs wifi. 

Opprigg
Tirsdag 4. juni kl 11.00 – 20.00 (med forbehold om små justeringer i tidspunkt).
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Nedrigg
Onsdag 5. juni kl 17:00 – 20:00 (med forbehold om små justeringer i tidspunkt). Teltet rigges om til konferanse etter endt utstilling, alt utstyr må derfor være fjernet innen fristen.
All innkjøring for rigg skal skje ned fra Haugesgt. Når man er ferdig med varetransporten kjører man ut igjen opp ved Jonas B Gundersen.

Bemanning utstillerplass
Onsdag 5. juni kl 10:00 - 17:00 (med forbehold om små justeringer i tidspunkt). 

Lunsj
Utstiller sørger selv for lunsj. Vi oppfordrer til å benytte serveringssteder rundt teltet for bestilling av mat. Fri tilgang på kaffe og vann i teltet.

Vakthold
Døgnbemannet vakthold fra opprigg til arrangementet er slutt.

Vilkår
Reservert utstillerplass er bindende, fakturering skjer fortløpende. Ved avmelding etter 1. mai 2024 faktureres beløpet i sin helhet.

Utendørs utstilling
For bestilling av plasskrevende utstilling utendørs (bil etc), kontakt Tom Wang for vilkår og nærmere avtale. Tom.wang@nfdr.no / tlf 906 31 856.

Spørsmål?
Ta kontakt med markedssjef Tom Wang på tom.wang@nfdr.no, 906 31 856, eller arrangementsleder Herborg Børve Rasmussen, herborg.rasmussen@nfdr.no, 911 88 071.

Hovedpartnere

Drammens Tidende
PwC
Å Energi

Partnere

Axess
Advokatfirma Olafsen
Bane Nor Eiendom
DNB
Drammen Havn
Drammen Helsepark
Drammen kommune
Eidos Eiendomsutvikling
Kirkens bymisjon
Lindbak
Los & Co
NAV Drammen
Norconsult
Showteknikk
Universitetet i Sørøst-Norge
Utleiepartner
Viken Fiber